Приложение на противопожарните врати

Приложенията на пожароустойчивите врати

Самото име на този вид врати ясно показва тяхната област на приложение – те имат защитна функция при пожар, като спират неговото разпространение. Затова е логично е да бъдат поставяни там, където има най-голяма опасност от възникването на такъв – в складове и помещения, където се съхраняват или употребяват пожароопасни и взривоопасни материали.

Прочетете за най-добрите входни врати.

Врати, устойчиви на дим и огън

Според действащата наредба за пожарна безопасност на обществените сгради, противопожарни врати със съответната степен на огнеустойчивост (в зависимост от степента на риск) трябва да бъдат поставяни в началото на евакуационните пътища и стълбища с цел обезпечаване на тяхната проходимост при възникване на критична ситуация. Задължително е вратите да са оборудвани със самозатварящи механизми, за да се гарантира тяхната ефективност.

Важно за пожароустойчивите врати. Какво е огнеупорна врата, и как се тества? Какво включва противопожарния комплект? …вижте

За помещенията, в които се извършват електрозаваръчни или огневи работи, също има изискване за монтирането на пожароустойчиви врати. Тези врати влизат в съображение и за външни врати на халета и складове, които се намират в непосредствена близост до големи тревни или залесени площи, където евентуален пожар би довел до катастрофални последици. На местата, където се намира тежко и скъпоструващо оборудване, също е удачно да се монтира пожароустойчива врата с превантивна цел. Аналогично може да се осигури защита за всяко помещение, в което има някакъв вид ценности, било то модерна апаратура, произведения на изкуството или редки музейни експонати.

Удачно е поставянето на противопожарни врати в психиатрични болници и други заведения, където пребивават индивиди с опасна склонност към пожари и пиротехнически средства. Също така, тези врати намират приложение в химически и др. лаборатории, независимо от естеството на провежданите изследвания и вида на използваните материали. Подходящи са за монтиране в цехове и складове, където се използва високо напрежение от електропреносната мрежа или трифазен промишлен ток.

Пожароустойчивите врати могат да се поставят навсякъде, където има нужда от тяхната защита, а дори на места, където няма пряка опасност от възникване на пожар, една противопожарна врата никога не е излишна застраховка срещу евентуални инциденти.